System Center Virtual Machine

System Center Virtual Machine

บริการการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงขึ้นมา
ที่สามารถรถทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์จริง ๆ เลย

Virtual Machine Manager (VMM) คือการจัดการโซลูชั่นสำหรับวิชวลไรซ์ดาต้าเซ็นเตอร์ คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดค่าและจัดการวิชวลไลซ์โฮสต์ เน็ตเวิรค์ และการเก็บรักษาทรัพยากรของคุณ เพือสร้างและเปิดใช้เครื่องเสมือนและบริการสำหรับไพรเวทคลาวด์ซึ่งคุณได้สร้างขึ้น

Deploying VMM

A deployment of VMM consists of the following.

ชื่อคำอธิบาย
VMM management serverเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริการ VMM ทำงาน ประมวลผลคำสั่งและควบคุมการสื่อสารกับฐานข้อมูล VMM เซิฟเวอร์ห้องสมุด และ โฮสต์เครื่องเสมือน
VMM databaseMicrosoft SQL Server database ที่เก็บข้อมูลการกำหนดค่า VMM เช่นเครื่องเสมือนและเทมเพลตบริการและโปรไฟล์
VMM consoleโปรแกรมซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับการจัดการ VMM เซิฟเวอร์ เพื่อที่จะดูจากส่วนกลางและจัดการกายภาพและทรัพยากรเสมือนจริง เช่น โฮสต์เครื่องเสมือน บริการเครื่องเสมือน และข้อมูลห้องสมุด
VMM library and VMM library serverแคตตาล็อคของข้อมูล ตัวอย่างฮาร์ดดิสก์เสมือน เทมเพลต และโปรไฟล์ ซึ่งเคยใช้ดีพลอยเครื่องเสมือนและบริการ

โฮสต์เซิฟเวอร์ห้องสมุดแชร์โฟร์เดอร์ซึ่งใช้ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลพื้นฐานใน VMM library

VMM command shellWindows PowerShell–based คำสั่ง Shell ที่ทำให้พร้อมใช้งาน cmdlets ที่ทำหน้าที่ทั้งหมดใน VMM
VMM Self-Service Portal (optional) Note: As of System Center 2012 Service Pack 1 (SP1), the VMM Self-Service Portal has been removed.เว็บไซต์ที่ผู้ใช้กำหนดบทบาทของผู้ใช้บริการด้วยตนเองสามารถใช้เพื่อปรับใช้และจัดการเครื่องเสมือนของตนเองในระบบคลาวด์ส่วนตัว

For information about deploying VMM, see Deploying System Center 2012 – Virtual Machine Manager.

Configuring security for VMM

You can perform the following tasks to configure security in VMM.

งานคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม
Configure Run As accountsสร้าง Run As แอคเคาท์เพื่อให้ข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการใน VMMConfiguring Run As Accounts in VMM
Create user rolesสร้างผู้ใช้บริการด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้ดูแลระบบแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถดำเนินการที่เหมาะสมได้บนทรัพยากรที่เหมาะสมใน VMMCreating User Roles in VMM
Review ports and protocolsแสดงพอร์ทและโปรโตคอลและแก้ไขพอร์ทตามความเหมาะสมซึ่ง VMM ใช้สำหรับสื่อสารและโอนไฟล์ระหว่าง คอมโพเนนต์ VMMPorts and Protocols for VMM

 

Configuring fabric resources in VMM

The following resources in VMM are referred to as ‘fabric’, and you must configure them before you can deploy virtual machines and services to a private cloud or to virtual machine hosts. You can use VMM to configure and manage the following fabric resources.

ทรัพยากรคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม
Virtual machine hostsMicrosoft Hyper-V Server or Hyper-V in Windows Server, Citrix XenServer, และ VMware ESX hosts และโฮสต์คลัสเตอร์ที่คุณจะปรับใช้เครื่องเสมือนและบริการคุณสามารถสร้างโฮสต์กรุ้ปเพื่อจัดการกับโฮสต์ของคุณโดยมีพื้นฐานบนไซต์วัตถุ การจัดสรรทรัพยากรหรือเกณฑ์อื่น ๆAdding and Managing Hyper-V Hosts and Scale-Out File Servers in VMMManaging Citrix XenServer Overview

Managing VMware ESX Hosts Overview

Creating Host Groups in VMM

Networkingทรัพยากรเน็ตเวิร์ค เช่น โลจิคอลเน็ตเวิร์ค พูลที่อยู่ไอพี และ โหลดที่สมดุล ซึ่ง ใช้เพื่อดีพลอยเครื่องเสมือนและบริการConfiguring Networking in VMM
Storageทรัพยากรสำหรับเก็บข้อมูล เช่น การจำแนกการจัดเก็บ, ลอจิคัลยูนิต, และ สระเก็บข้อมูล ที่มีให้สำหรับโฮสต์ Hyper-V และกลุ่มโฮสต์Configuring Storage in VMM
Library servers and library sharesแคตตาล็อคทรัพยากร เช่น ฮาร์ดดิสก์เสมือน เทมเพลต และโปรไฟล์ ซึ่งใช้สำหรับ ดีพลอยเครื่องเสมือนและบริการConfiguring the VMM Library

 Deploying virtual machines and services in VMM

After you configure your hosts and your networking, storage, and library resources, you can perform the following tasks to deploy virtual machines and services in VMM.

In VMM, a service is a set of virtual machines that are configured and deployed together and are managed as a single entity. An example is the deployment of a multiple-tier line-of-business application.

งานคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม
Create private cloudsรวมโฮสต์และเน็ตเวิรค์ ที่จัดเก็บ และทรัพยากรห้องสมุดเพื่อสร้างคลาวด์ส่วนตัวCreating a Private Cloud in VMM Overview
Configure self-serviceสร้างผู้ใช้บริการตนเองซึ่งสามารถสร้าง ดีพลอยและใช้เครื่องเสมือน และบริการในหนุ่งหรือมากกว่าคลาวด์ส่วนตัวConfiguring Self-Service in VMM
Create sequenced applicationsใช้ Microsoft Server Application Virtualization (Server App-V) ลำดับโปรแกรมที่ VMM จะปรับใช้Microsoft Server Application Virtualization
Create profilesสร้างโปรไฟล์ (ฮาร์ดแวร์โปรไฟล์ โปรไฟล์ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่นโปรไฟล์ และ SQL Server โปรไฟล์) ซึ่งจะใช้ในเทมเพลทที่ปรับเครื่องเสมือนตัวอย่าง แอพพลิเคชั่นโปรไฟล์ให้โครงสร้างสำหรับติดตั้งแอพพลิเคชั่ยเช่น erver App-V applications, Web Deploy applications, และ SQL Server data-tier applications (DACs), และเพื่อให้สคริปต์ทำงานระหว่างปรับใช้ของเครื่องเสมือน

คุณสามารถใช้ฮาร์ดแวร์โปรไฟล์และระบบปฏิบัติการเกสต์โปรไฟล์ เมื่อคุณปรับใช้เครื่องเสมือนผ่านเทมเพลตเครื่องเสมือน หรือบริการเทมเพลต คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่นโปรไฟล์ และ SQL Server โปรไฟล์เท่านั้น เมื่อคุณปรับใช้เครื่องเสมือนผ่านเทมเพลตบริการ

Creating Profiles and Templates in VMM
Create virtual machine templatesสร้างเทมเพลตเครื่องเสมือนซึ่งสามารถใช้สำหรับสร้างเครื่องเสมือนใหม่และเพื่อกำหนดค่าเทียร์ในบริการ VMMHow to Create a Virtual Machine Template
Create service templatesใช้บริการออกแบบเทมเพลตเพื่อสร้างบริการเทมเพลจซึ่งสามารถปรับใช้กับบริการได้Creating Service Templates in VMM
Deploy virtual machinesดีพลอยเครื่องเสมือนสู่คลาวด์ส่วนตัวหรือโฮสต์โดยใช้เทมเพลทเครื่องเสมือนCreating and Deploying Virtual Machines in VMM
Deploy servicesบริการดีพลอยสู่คลาวด์ส่วนตัวหรือโฮสต์โดยใช้บริการเทมเพลตCreating and Deploying Services in VMM
Scale out a serviceเพิ่มเครื่องเสมือนให้มากขึ้นเพื่อบริการดีพลอยScaling Out a Service in VMM
Update a serviceเปลี่ยนแปลงบริการดีพลอยUpdating a Service in VMM
Support tenants by using VMM with Windows Azure Packใช้ VMM กับ Windows Azure Pack เพื่อเปิดใช้งานผู้เช่าสำหรับทดลองการกำหนดค่าเครื่องเสมือนCreating Virtual Machine Role Templates by Using VMM and Windows Azure Pack

 

Scalability

The different elements in a VMM deployment can scale as described in the following table.

VMM ELEMENTIN SYSTEM CENTER 2012 – VIRTUAL MACHINE MANAGERIN SYSTEM CENTER 2012 SP1IN SYSTEM CENTER 2012 R2
Virtual machine hosts4001,0001,000
Virtual machines8,00025,00025,000
User roles3001,0001,000
Tenants (based on one user role per tenant accessing the system) 1,0001,000
Concurrent jobs250250250
Concurrent clients(such as VMM consoles and Windows PowerShell sessions)505050
Job history records2 Millions5 Millions5 Millions
Tenants 1,0001,000

 

Managing the VMM environment

You can perform the following tasks to manage the servers, virtual machines, and services in your VMM environment.

งานคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม
จัดการการปฏิบัติตามการปรับปรุงของเซิร์ฟเวอร์(ตัวอย่าง Hyper-V hosts และ library servers)สแกนเซิฟเวอร์ ตัวอย่าง Hyper-V hosts และ library servers สำหรับอัพเดตตามกำหนด ดูสถานะการอัพเดต และดำเนินการปรับปรุงการอัปเดตโดนใช้Managing Fabric Updates in VMM
ตรวจสอบเฮลท์และประสิทธิภาพของเครื่องเสมือนและโฮสต์ของพวกเขา และรายงานใช้ Operations Manager กับ VMM และเปิดใช้งาน Performance and Resource Optimization (PRO) Windows Server Update Services (WSUS) serverConfiguring Operations Manager Integration with VMM
ปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป เช่นสำรองข้อมูล VMMปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป เช่น บำรุงรักษาเพื่อเตรียมการให้โฮสต์ออฟไลน์ และสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล SQL Server ที่ VMM ใช้Performing Maintenance Tasks in VMM
Consulting Service

Consulting Service

247 Support

24/7 Support

CSA Star Cloud Security

ISO Certified