System Center Operation Manager

System Center Operation Manager

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยคุณตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและความพร้อมใช้งานของแอพพลิเคชันที่สำคัญ และยังสามารถใช้ตรวจสอบดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) และระบบคลาวด์ (Cloud) ได้ทั้งระบบ Private Cloud และ Public Cloud

System Center Operation Manager​

รับวางระบบตรวจสอบและการวินิจฉัยระดับองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ราคาไม่แพง และช่วยลดต้นทุนด้านไอทีให้กับองค์กรโดยการใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์, การตั้งค่าและสภาพแวดล้อมต่างกัน ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชันและบริการที่มีความสำคัญทางธุรกิจมีความพร้อมใช้งาน จัดเตรียมมุมมองที่ครอบคลุมของดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ทั้งระบบ Private Cloud และ Public Cloud

คุณสมบัติเด่นใน Operations Manager

Setup

Operations Manager 2012 ใช้ Setup wizard ตัวใหม่ที่ช่วยให้การติดตั้งทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้นHighly Available Management Group Out of the Box

ใน Operations Manager 2012 ระบบ management servers เป็นแบบเพียร์ (Peers) โดยไม่มี root management server ทำให้ภาระงานจะถูกแบ่งให้กับ management servers ทั้งหมดในกลุ่ม ส่งผลให้ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง (High Availability) โดยไม่ต้องใช้คลัสเตอร์ (Cluster)

Resource pools

ระบบแบ่งปันทรัพยากร (Resource pool) ใน Operations Manager 2012 ทำให้สามารถทำการกระจายภาระงานเช่น availability, network device monitoring, distributed monitor health rollup, และ group calculation ให้กับ management servers หลายตัว


Agent Configuration

Operations Manager 2012 ได้เตรียมวิธีที่ง่ายในการคอนฟิกเอเจนต์เพื่อทำการส่งรายงานไปยัง management servers หลายตัวโดยการเพิ่มแอพลพลิเคชัน Operations Manager Agent เข้าใน Control Panel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น agent-managed แต่ละตัว

Operations Console

Operations console ใน Operations Manager 2012 มีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันก่อนหน้าเล็กน้อย โดยแพน Actions จะเปลี่ยนเป็น Tasks และจะมีองค์ประกอบใหม่คือ Navigation Tasks ซึ่งช่วยให้การเปิดอ็อปเจ็กต์ที่เลือกได้ง่ายขึ้น โดย Tasks pane ประกอบด้วย 2 แท็บ คือ แท็บที่ 1 สำหรับ Actions และแท็บที่ 2 เป็นลิงก์ความช่วยเหลือ โดยการซ่อนหรือแสดงแพน Navigation และ Tasks นั้นทำได้โดยการคลิกไอคอนลูกศรบนแถบไตเติลของแพน

Web console

Operations Manager 2012 ได้แนะนำเว็บคอนโซลตัวใหม่ที่สามารถเข้าถึงมุมมองของ Operations Manager ได้ทั้งหมด

อะไรที่ Operations Manager ทำได้

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยปกติขึ้นอยู่กับการให้บริการและแอพพลิเคชั่นโดยสิ่งแวดล้อมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของพวกเขา ฝ่าย IT มีความรับผิดชอบในการให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งานบริการและแอพพลิเคชั่นที่สำคัญเหล่านี้ นั่นหมายถึงฝ่าย IT ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดปัญหา และเกิดปัญหาขึ้นที่ใด และจัดกรกับสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่ผู้ใช้งานจะพบว่าเกิดปัญหาขึ้น ยิ่งมีจำนวนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มากเท่าไหร่ ความท้ายทายในงานก็ยิ่งมากขึ้น

ใช้ Operations Manager ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ บริการ และแอพพลิเคชั่นหลายเครื่องง่ายขึ้น Operations คอนโซลแสดงในภาพด้านล่าง ช่วยให้คุณตรวจสอบอาการ ประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งานสำหรับการตรวจสอบทั้งหมดในสิ่งแวดล้อมและช่วยให้คุณเจาะถึงการแก้ปัญหาเฉพาะ

Operations Manager จะบอกคุณว่าผลการตรวจสอบใดเกิดอาการแย่ และแจ้งเตือนเมื่อปัญหาถูกระบุ และให้ข้อมูลเพื่อช่วยคุณระบุสาเหตุของัญหาและโซลูชั่นที่เป็นไปได้ เหมือนกับผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดค่าที่จะช่วยตรวจสอบโดยเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบและนำเข้าแพคการจัดการให้การตรวจสอบที่ฟีเจอร์และแอพพลิเคชั่นเฉพาะเจาะจง เพื่อการตัดสินใจว่าสอ่งของใดที่ถูกตรวจสอบและตรวจสอบเพื่ออะไร คุณต้องเข้าใจฟีเจอร์ซึงประกอบด้วยโครงสร้าง Operations Manager และ Operations Manager ทำงานอย่างไร

Consulting Service

Consulting Service

247 Support

24/7 Support

CSA Star Cloud Security

ISO Certified