• Plan
  your
  Phone
  System
  in Office
  365
  (Cloud
  PBX)
  solution

Plan your Phone System in Office 365 (Cloud PBX) solution

Skype for Business Server 2015

Topic Last Modified: 2017-09-25

ค้นหาข้อมูลบน  Microsoft's Phone System in Office 365 (Cloud PBX) โซลูชั่น สำหรับเปิดการใช้งานควบคุมการโทรและ Private Branch Exchange (PBX) ใน Office 365 cloud

Microsoft เสนอทางเลือกหลากหลายสำหรับการเปิดใช้งานของยูสเซอร์เพื่อโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Public Switched Telephone Network (PSTN) —บัญชีของต้นมีอยู่ใน Office 365 on Skype for Business Online หรือไม่ หรือ ในที่ตั้ง Skype for Business Server หรือ Lync Server 2013 deployment ของคุณ

บทความนี้กล่าวถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆของ Microsoft และให้คำแนะนำวว่าตัวเลือกไหนเหมาะกับคุณที่สุด โดยขึ้นอยู่กับสเตตัสปัจจุบันและแผนในอนาคตขององค์กรของคุณ คุณสามารถใช้บทความนี้คู่กับ Skype for Business Online Voice Solutions โปสเตอร์ที่มีให้ดาวน์โหลด Visio และ PDF

Enterprise Voice

Enterprise Voice คือซอฟต์แวร์ระดับเวิลด์คลาส Voice over Internet Protocol (VoIP) โซลูช่น รวมถึงในที่ตั้งเซิฟเวอร์ดีพลอยของ Skype for Business  Enterprise Voice มีความสามารถและคุณสัมบัติที่หลากหลาย รวมถึง Response Groups Call Park Enhanced 9-1-1 และอื่นๆอีกมากมาย Enterprise Voice คือระบบ Private Branch Exchange (PBX) อย่างเต็มรูปแบบสำหรับองค์กรของคุณ รวมถึงการเชื่อมต่อ PSTN ผ่านผู้ประกอบการท้องถื่นของคุณ

Microsoft's Enterprise Voice solutions
For more information about Microsoft's Enterprise Voice solutions, see: Plan for Enterprise Voice in Skype for Business Server 2015Deploy Enterprise Voice in Skype for Business Server 2015Planning for Enterprise Voice in Lync Server 2013, and Deploying Enterprise Voice in Lync Server 2013.

 

Phone System in Office 365

Phone System in Office 365 คือเทคโนโลยีของไมโครซอฟต์สำหรับควบคุมการเปิดใช้งานการโทรและความสามารถของ PBX ในคลาวด์ของออฟฟิศ 365 ด้วย Skype for Business ออนไลน์ Phone System ช่วยให้คุณแทนที่ระบบ PBX ที่มีอยู่แล้วด้วยการเซ็ตฟีเจอร์ส่งจากออฟฟิศ 365 และผสมผสานเข้าสู่คลาวด์ของบริษัท

Phone System ในออฟฟิศ 365 ยูสเซอร์ของคุณสามารถใช้งาน Skype for Business Online เพื่อดูแลการโทรพื้นฐานที่ควบคุมงาน เช่น การวางสายและรับสาย การโอนสาย และการปิด/เปิดเสียง Phone System ยูสเซอร์สามารถใส่ชื่อในสมุดรายชื่อและ Skype for Business โทรศัพท์ไปหาบุคคลนั้น ในการวางสายและรับสาย Phone System ยูสเซอร์ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของพวกเขา หูฟังพร้อมแลปท็อป หรือ พีซี หรือหนึ่งใน IP phones ซึ่งใช้งานกับ Skype for Business สำหรับผู้ดูแลระบบ Phone System ให้ความสามารถในการจัดการสายการโทรด้วยคอนโซลผู้ดูแลระบบผู้เช่าเดียวกัน ที่ใช้สำหรับรับส่งข้อความ การทำงานร่วมกัน และอื่น ๆ

เช่นเดียวกับระบบ PBX ดั้งเดิมและด้วย Enterprise Voice การโทรระหว่างยูสเซอร์ในองค์กรของคุณจะถูกจัดการภายใน Phone System ไม่มีทางไปที่ PSTN สามารถโทรระหว่างยูสเซอร์ในองค์กรของคุณที่แม้จะอยู่กันคนละพื้นที่ ลบค่าใช้จ่ายสำหรับสายภายในทางไกล

เพื่อเปิดการใช้งานโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ Phone System  ต้องเชื่อมต่อสู่ PSTN ในหนึ่งในสองทาง:

 • โดยจัดซื้อ Calling Plan—the PSTN calling plan add-on to Office 365.
 • โดยใช้การเชื่อมต่อบนที่ตั้ง PSTN ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานของโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้วของคุณ

Phone System ใน Office 365 solutions

โซลูชั่นที่คุณเลือกเพื่อใช้ประโยชน์จาก Microsoft's Phone System ใน Office 365 เสนอให้ขึ้นอยู่กับความต้องการตอนนี้และในอนาคต เช่น หากคุณต้องการหรือจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาฟังก์ชั่นการทำงานไว้โดยดีพลอยบนที่ตั้งของคุณ เมื่อคุณต้องการฟีเจอร์ที่ปัจจุบันใช้งานเพียงอย่างเดียวบนสถานที่ตั้ง  Enterprise Voice solutionของคุณและแผนของคุณคือการย้ายคนไปสู่คลาวด์ คุณสามารถเลือกข้อเสนอ ทำสำเร็จในคลาวด์ หรือ คุณสามารถเลือกไฮบริดดีพลอยซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ของ Phone System ใน Office 365 แต่การเก็บรักษาฟังก์ชั่นบางอย่าง ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกให้มีฟังก์ชั่น PSTN บริการโดย Office 365 service หรือด้วยซอฟต์แวร์ของคุณ ตามที่แสดงในแผนภาพด้านล่างและอธิบายเซคชั่นต่อไปนี้:

Phone System ใน Office 365 solutions

 • Phone System ใน Office 365 พร้อมกับ Calling Plan - ตัวเลือกนี้ใช้เพิ่ม Calling Plan บน Phone System in Office 365 เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ PSTN สำหรับการโทรสู่โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือทั่วโลก (ขึ้นอยู่กับระดับของการบริการจากใบอนุญาติที่มี) ยูสเซอร์ของคุณกลับสู่คลาวด์และเปิดใช้งานสำหรับ Phone System พร้อมกับ Calling Plan add-on ให้บริการโดยไมโครซอฟต์ Calling Plan ทำงานบน Phone System ใน Office 365 เท่านั้น คุณไมม่สามารถใช้กับ PBX อื่นๆได้
 • Phone System ใน Office 365 with on-premises PSTN connectivity ตัวเลือกนี้ใช่ซอฟต์แวร์บนสถานที่ที่คุณเชื่อมต่อบน ผู้บริการ วงจร และทำสัญญา PSTN ที่มีอยู่แล้วกับ Office 365 ยูสเซอร์ของคุณกลับสู่คลาวด์และเปิดใช้งานสำหรับ Phone System ใน Office 365 แต่การโทรของพวกเขาจะต้องประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์คุณยังคงใช้การเชื่อมต่อ PSTN ที่มีอยู่ (ทั้งผ่านทาง PBX, Gateway, Session Border Controller หรือ SIP Trunking connection) ไปยัง PSTN ต้นทางสำหรับผู้ใช้ที่คุณย้ายไปยังระบบคลาวด์ เมื่อผู้ใช้ถูกย้ายสู่ Skype for Business Online และ Phone System ใน Office 365 หมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาจะนำทางสู่ Skype for Business clients for PCs or Smartphones ใดๆก็ตาม เช่นเดียวกับ โทรศัพท์โต๊ะทำงานที่รองรับ Skype for Business ผู้ใช้ PBX ที่ใช้ระบบคลาวด์และระบบเดิมสามารถใช้งานร่วมกันได้ตามปกติ เช่นเดียวกับการสร้างและรับสาย PSTN โดยใช้หมายเลขแบบเต็มถ้าคุณต้องการดำเนินการเชื่อมต่อ PSTN บนที่ตั้ง คุณสามารถเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้:
  • Skype for Business Cloud Connector Edition - Cloud Connector การเสนอไฮบริดที่ประกอบด้วยชุดของแพคเกจ Virtual Machines (VMs) ที่ใช้การเชื่อมต่อ PSTN ในที่ตั้ง โดยพัฒนา Skype for Business Server topologyในสิ่งแวดล้อมวิชวลไลซ์ ยูสเซอร์ในองค์กรของคุณ จะสามารถส่งและรับสายด้วยโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือผ่านโครงสร้างเสียงที่มีอยู่แล้ว
  • Skype for Business Server existing deployment - Skype for Business Server or Lync Server deployment ที่มีอยู่สามารถใช้การเชื่อมต่อ PSTN ในสถานที่ด้วยเช่นกัน นี่คือไฮบริดที่เสนอซึ่งประกอบด้วย Skype for Business Server on-premises deployment ปรับแต่งเพื่อการไฮบริด PSTN ยูสเซอร์ในองค์กรของคุณ จะสามารถส่งและรับสายด้วยโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือผ่านโครงสร้างเสียงที่มีอยู่แล้ว

Calling Plan ใน Office 365

Calling Plan ใน Office 365 คือบริการที่ทำงานกับ  Phone System ใน Office 365 ช่วยให้ยูสเซอร์สามารถโทรหาโทรศัพท์บ้านและมือถือได้ เพราะ PSTN นี้การวางแผนการโทรออกจาก Office365 นี่คือความสมบูรณ์อยู่ในคลาวด์ที่เสนอ ซึ่งไม่เรียกร้องการใช้งานในที่ตั้งเซิฟเวอร์

ยูสเซอร์ของตัวเลือกนี้จะกลับอยู่ใน Skype for Business Online in Office 365 และเข้าถึงบริการเสียง  Skype for Business Online ไมโครซอฟต์คือผู้ให้บริการทั้งสองคอร์การโทรและบริการ PSTN และสามารถแม้กกระทั้งให้หรือพอร์ตหมายเลขโทรศัพท์ของยูสเซอร์ของคุณ

Calling Plan in Office 365 ช่วยให้คุณค้นหาซื้อและกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อยูสเซอร์ในองค์กรของคุณ ดังนั้นยูสเซอร์สามารถโทรออกและรับสายโทรศัพท์กับผู้คนภายในและภายนอกองค์กรของคุณ

ในทุกๆธุรกิจ การที่หมายเลขโทรศัพท์มือถืออรุญาติให้ผู้ใช้สามารถส่งและรับข้อความเสียงนั้นเป็นความต้องการที่สำคัญมากในการทำธุรกิจ เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการระบุยูสเซอร์และอนุญาตให้สื่อสารผ่านองค์กร ยูสเซอร์สามารถกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสามารถทำข้อความเสียงได้ผ่านเครื่องที่มี Skype for Business รวมถึง VoIP phones, PCs, และ mobile devices

Calling Plan in Office 365
For more information, see What is PSTN Calling?

Calling Plan in Office 365 is available in specific but growing geographic locations. Please check with your Microsoft representative for availability in your area.

On-premises PSTN connectivity with Cloud Connector Edition

Cloud Connector  คือเซ็ตของแพคเกจ Virtual Machines (VMs)  ซึ่งใช้ดารเชื่อมต่อบนที่ตั้ง PSTN ด้วย Phone System in Office 365 การเสนอไฮบริดนี้ออกแบบสำหรับองค์กรที่ต้องการเปิดการใช้งาน Skype for Business Online เพื่อใช้การเชื่อมต่อสถานที่ PSTN ที่มีอยู่แล้ว ด้วย kype for Business  การโทรสามารถจัดการได้ในคลาวด์

ด้วยตัวเลือกนี้ คุณใช้งานเซ็ตของแพคเกจ VMs ซึ่งมีน้อยที่สุด Skype for Business Server topology  - บรรจุ Edge component Mediation component และ Central Management Store (CMS) โรล บริการนี้กำหนดค่าสำหรับไฮบริดด้วย Office 365 ของคุณ รวมถึง Skype for Business Online services.

On-premises PSTN connectivity with Cloud Connector Edition
For more information about this option, see Plan for Skype for Business Cloud Connector Edition and Configure Skype for Business Cloud Connector Edition.

On-premises PSTN connectivity with an existing deployment

คุณสามารถใช้ไฮบริดโซลูชั่นบน kype for Business Server deployment และการเชื่อมต่อ PSTN ในโทโปโลยีนี้ ยูสเซอร์โฮมในคลาวด์บน Skype for Business Online แทนที่จะโฮมบนสถานที่ที่เปิดใช้งาน คุณสามารถเลือกได้ถ้าปัจจุบันยูสเซอร์ของคุณโฮมในคลาวด์หรือเมื่อคุณต้องการเริ่มโยกย้ายยูสเซอร์สู่คลาวด์

ด้วยตัวเลือกนี้ kype for Business Online ของคุณ ยูสเซอร์จะได้รับการเชื่อมต่อ PSTN ผ่าน Enterprise Voice  บนสถานที่ตั้ง Skype for Business Server deployment ด้วยการจัดการการโทรในคลาวด์

Microsoft's Enterprise Voice solutions
For more information about this option, see Plan for Skype for Business Cloud Connector Edition and Configure Skype for Business Cloud Connector Edition.

เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

ตัดสินใจว่าโซลูชั่นใดเหมาะกับองค์กรของคุณ เพื่อความแน่ใจว่าคุณรู้จักคำตอบด้านล่างนี้ และรีวิวโฟลว์ชาร์ตจะช่วยให้คุณเลือกโซลูชั่นของคุณ

 • คุณมีสถานที่ของการทำงาน Skype for Business Server?
 • คุณำด้ใช้สถานที่ของ Skype for Businessในคลาวด์บน Skype for Business Online, หีรือทั้งสอง คุณต้องการย้ายผู้ใช้ในสถานที่ของคุณไปยังระบบคลาวด์หรือไม่?
 • ถ้าไมโครซอฟต์เรียกหา Calling Plan in Office 365 มีผู้ให้บริการท้องถิ้น?
 • คุณต้องการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ปัจจุบันของคุณอยู่หรือไม่? คุณต้องการเก็บผู้ให้บริการโทรศัพท์ปัจจุบันของคุณหรือไม่เพราะมีรายชื่ออยู่แล้ว?
 • คุณมี PBX ระบบเดิมในสถานที่เดิม ซึ่งคุณต้องการหรือต้องเก็บรักษาไว้หรือไม่?
 • PBX ดั้งเดิมในปัจจุบันของคุณนำเสนอฟีเจอร์เฉพาะซึ่งสามารถกระทบธุรกิจของคุณหรือไม่
 • ยูสเซอร์บางส่วนหรือทั้งหมดเรียกหาฟีเจอร์ที่ไม่เสนอในปัจจุบันบน Phone System in Office 365?

ก่อนที่คุณจะทำการตัดสินใจว่าโซลูชั่นได้เหมาะกับองค์กรของคุณ - Phone System in Office 365, on-premises Enterprise Voice, หรือผสมผสานโซลูชั่น คุณจำเป็นต้องตัดสินใจให้ฟีเจอร์ของคุณที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคต บางฟีเจอร์เช่น Response Groups, Group Call Pickup, และ Call Parkถูกเสนอเพียงยูสเซอร์ที่อยู่บนที่ตั้งเท่านั้น Here's what you get with Cloud PBX.

เลือกโซลูชั่นของคุณ

Phone System in Office 365 solution

Your situationPhone System in Office 365 solution
ระบบ PBX ของคุณมีคุณสมบัติพิเศษที่คุณต้องรักษาไว้ตรวจสอบการเปลี่ยน PBX ด้วย Skype for Business Serverคุณสามารถใช้ Skype for Business Server Enterprise Voice เหมือนกับ PBX แบบเต็ม สำหรับองค์กรของคุณ รวมถึงการเชื่อมต่อ PSTN ผ่านผู้ประกอบการท้องถิ่น ถ้าความต้องการของคุณสำหรับฟีเจอร์ PBX ที่เปลี่ยนแปลงอนาคต คุณสามารถตััดสินใจอีกครั้งบน Phone System in Office 365ถ้าหากยูสเซอร์ของคุณทั้งหมดไม่ต้องการฟีเจอร์พิเศษให้บริการโดย PBX ปัจจุบันของคุณ คุณสามารถตัดสินใจที่จะย้ายคนสู่ Skype for Business Online
PBX ของคุณไม่เสนอฟีเจอร์พิเศษซึ่งคุณต้องการ Calling Plan in Office 365 พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณและคุฯอยากใช้บริการ Microsoft-provided PSTNสมัครสมาชิกกับCalling Plan in Office 365 ยูสเซอร์ทั้งหมดของเราสามารถอยู่ในคลาวด์บน kype for Business Online องค์กรของคุณสามารถรับทั้ง PBX และ PSTN จากไมโครซอฟต์คลาวด์ได้ ถ้ายูสเซอร์ของคุณมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่แล้วจากผู้ให้บริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์สามารถย้ายสู่ Phone System in Office 365 ได้ เช่นเดียวกับที่ต้องการ คุณสามารถได้รับหมายเลขเพิ่มเติมจากไมโครซอฟต์ What is PSTN Calling?
PBX ของคุณไม่เสนอฟีเจอร์พิเศษซึ่งคุณต้องการ  Calling Plan in Office 365 ไม่สามารถใช้งานได้ในท้องถิ่นของคุณและคุณมีการใช้ งาน Lync or Skype for Business Server อยู่แล้ว ในสถานการณ์สมมตินี้เป็นไปได้ที่ยูสเซอร์ทั้งหมดของคุณอยู่ในสหรัฐ แต่คุณจะไม่สามารถตัดสินใจย้ายสู่ Microsoft-provided PSTN สำหรับเหตุผลอื่นๆ เช่น ภาระผูกพันตามสัญญากับผู้ให้บริการที่มีอยู่ของคุณเชื่อมต่อการใช้งาน Skype for Business Server ที่มีอยู่แล้วของคุณสู่ Phone System in Office 365 การเชื่อมต่อ PSTN ให้บริการผ่าน Enterprise Voice บนที่ตั้งเซิฟเวอร์ Skype for Business ของคุณ แต่องค์กรของคุณสามารถรับบริการ PBX จากไมโครซอฟต์คลาวด์ คุณสามารถรักษาความสามารถด้านเสียงของผู้ใช้ไว้ได้ เช่นเดียวกับที่คุณย้ายพวกเขาสู่ Skype for Business Online คุณสามารถย้ายยูสเซอร์ของคุณสู่ที่อื่นได้ รับรู้ว่าฟีเจอร์เสียงจะเริ่มต่อเนื่องไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด ในอนาคต ถ้าคุณจัดสินใจที่จะละทิ้งผู้ให้บริการปัจจุบัน คุณต้องย้ายคลาวด์ยูสเซอร์สู่Microsoft's full Phone System in Office 365 ด้วย Calling Plan พร้อมกับ Microsoft ให้บริการความสามารถ PBX และ PSTN ทั้งหมดFor more information about this option, see Plan Phone System in Office 365 with on-premises PSTN connectivity in Skype for Business Server and Enable users for Phone System in Office 365 with on-premises PSTN connectivity in Skype for Business Server.
PBX ของคุณไม่เสนอฟีเจอร์พิเศษซึ่งคุณต้องการ  Calling Plan in Office 365 ไม่สามารถใช้งานได้ในท้องถิ่นของคุณและคุณไม่มีการใช้งาน Lync or Skype for Business Server ในสถานการณ์สมมติ เป็นไปได้ที่ Calling Plan in Office 365 สามารถใช้ได้ในพื้นที่ของคุณ แต่คุณไม่ได้ตัดสินใจย้ายสู่ Microsoft-provided PSTN สำหรับเหตุผลอื่น เช่น ภาระผูกพันตามสัญญากับผู้ให้บริการที่มีอยู่ของคุณDeploy Cloud Connector. คุณสามารถรักษา PSTN ปัจจุบัน แต่องค์กรของคุณสามารถรับ PBX จากไมโครซอฟต์คลาวด์ Cloud Connector อนุญาตตให้คุณใช้ Skype for Business ความสามารถในการควบคุมโทรศัพท์ของยูสเซอร์ของคุณ โซลูชั่นนี้ใช้ได้ดีบนทุกสถานที่ ในขณะที่ยูสเซอร์อื่นเชื่อมต่อจากไซต์ท้องถื้นของเขาสำหรับการเชื่อมต่อ PSTN
ในอนาคต ถ้าคุณตัดสินใจละทิ้งผู้ให้บริการของคุณ คุณสามารถพอร์ตคลาวด์ยูสเซอร์ของคุณสู่ Microsoft's full Phone System in Office 365 ด้วย Calling Plan ด้วยการให้บริการไมโครซอฟต์ PBX และ PSTN ทุกอย่างFor more information about this option, see Plan for Skype for Business Cloud Connector Editionand Configure Skype for Business Cloud Connector Edition.

เลือกโซลูชั่นผสมผสาน

แน่นอน คุณไม่เลือกแค่เพียงโซลูชั่นเดียวให้องค์กรของคุณหลอก ด้านล่างคือตัวอย่างว่าทำไมโซลูชั่นผสมผสานอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

 • องค์กรของฉันใช้งาน Skype for Business Server อยู่แล้ว Calling Plan in Office 365 สามารถใช้งานได้บนภูมิภาคของฉัน ฉันต้องการการจัดการกับการโทรแบบพื้นฐานและฉันไม่ต้องการเก็บ PSTN หรือ PBX คุณสามารถใช้ Phone System in Office 365 กับการเชื่อมต่อที่ตั้งPSTN เพื่อรักษาฟีเจอร์เสียงของยูสเซอร์เช่นเดียวกับที่เริ่มย้ายพวกเขาสู่ออนไลน์ ในที่สุด คุณสามารถย้ายยูสเซอร์ทั้งหมดสู่ออนไลน์ คัดค้านที่ตั้งเซิฟเวอร์ของคุณ และใช้ Phone System in Office 365 with Calling Plan
 • องค์กรของฉันมีอยู่ทั่วโลก มีไซต์ขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานที่ตั้ง Skype for Business Server with Enterprise Voice ขณะที่ยูสเซอร์ในไซต์เล็กๆไม่มีแม้แต่Skype for Business voice features ถ้าไซต์เล็กๆนี้อยู่ในภูมิภาคซึ่งให้บริการ Calling Plan in Office 365 คุณสามารถย้ายพวกเขาสู่ Skype for Business Online และเปิดการใช้งานฟีเจอร์เสียงผ่าน Phone System in Office 365 with Calling Plan. ตลอดเวลา ยูสเซอรในไซต์ขนาดใหญ่ของคุณสามารถอยู่บนที่ตั้งนั้นได้ หรือคุณสามารถย้ายพวกเขาสู่ Skype for Business Online บนที่ของคุณโดยใช้ประโยชน์ของ Phone System in Office 365 บนที่ตั้งที่ใเชื่อมต่อกับ PSTN
 • องค์กรของฉันมีการใช้งาน Skype for Business Server อยู่แล้ว Calling Plan in Office 365 ใช้งานได้บนภูมิภาคของฉัน แต่บางอย่างยูสเซอร์ของฉันร้องขอฟีเจอร์การโทรที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เช่น Response Groups และGroup Call Pickup ยูสเซอร์คนไหนที่ไม่ต้องการใช้การโทรที่มีประสิทธิภาพสามารถย้ายทั้งหมดลงสู่คลาวด์ได้ตอนนี้ การใช้ Phone System in Office 365 บนที่ตั้งที่ใเชื่อมต่อกับ PSTN ภายหลัง เมื่อต้องการฟีเจอร์จะถูกเพิ่มสู่ Skype for Business Online คุณสามารถย้ายและพักยูสเซอร์ของคุณได้อย่างดี
 • องค์กรของฉันมีการใช้งาน Skype for Business Server อยู่แล้ว ฉันอยากย้ายยูสเซอร์ของฉันทั้งหมดสู่คลาวด์ แต่ Calling Plan in Office 365 ไม่สามารถรองรับทุกภูมิภาคได้ คุณสามารถย้ายยูสเซอร์ของคุณสู่คลาวด์ขณะที่การรักษาพื้นที่ไซต์ท้องถิ่นของตนและฟังก์ชัน PBX, ใช้งาน Phone System in Office 365 บนที่ตั้งที่ใเชื่อมต่อกับ PSTN  สำหรับยูสเซอร์ที่อาศัยอยู่บนภูมิภาคซึ่งให้บริการ Calling Plan in Office 365 และใครที่ไม่ต้องการแอดวานซ์คอลลิ่งฟีเจอร์ คุณสามารถเลือกย้ายพวกเขาสู่การควบคุมการโทรเพื่อคลาวด์เช่นเดียวกัน ใช้ Phone System in Office 365 with Calling Plan เมื่อทำเช่นนั้นคุณสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่ได้
 • งค์กรของฉันมีการใช้งาน Skype for Business Server อยู่แล้ว โดยไม่ต้องมี Enterprise Voice ดูที่โฟลว์ชาร์ตเพื่อทำการตัดสินใจโซลูชั่นที่ดีสำหรับองค์กรของเขา