Office 365

OFFICE 365

Microsoft Office 365 ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน

ออฟฟิศยุคใหม่ที่ให้คุณทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ และยังสามารถเก็บข้อมูลสูงถึง 1 TB และยังเก็บอีเมลได้มากถึง 50 GB นอกจากนี้
โปรแกรมต่างๆ ยังอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง PC, Mac แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

บริการของเรา

พร้อมใช้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

ไม่ว่าจะอยู่ที่ออฟฟิศ หรือเดินทาง ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Office เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดบนทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่าน PC/Mac, Smartphone, Tablet ที่รองรับทั้ง iOS, Android และ Windows Mobile

 

โปรแกรมออฟฟิศครบครัน

สามารถติดตั้ง Microsoft Office บนเครื่องพีซี หรือ สามารถใช้งานเอกสาร Word, PowerPoint, Excel และ OneNote จากบราวเซอร์ รวมถึงทำงานบนเอกสารเดียวกัน ณ เวลาเดียวกันได้

 

ระบบอีเมล์สำเร็จรูป

ใช้อีเมลผ่านการใช้งาน Outlook ที่สมบูรณ์ และคุ้นแคย และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บบราวเซอร์ผ่านการใช้ Outlook Online ซึ่งรับกล่องจดหมายขนาด 50 GB ต่อผู้ใช้ และสามารถแนบไฟล์ได้ถึง 25 MB

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

พื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้เพื่อการเข้าถึงเอกสารได้จากทุกที่ สามารถแชร์ไฟล์กับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถกำหนดสิทธิ์ว่าใครสามารถดู/แก้ไขเอกสารได้บ้าง และซิงค์ไฟล์กับพีซี หรืออุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดาย

 

โปรแกรมออฟฟิศครบครัน

สามารถติดตั้ง Microsoft Office บนเครื่องพีซี หรือ สามารถใช้งานเอกสาร Word, PowerPoint, Excel และ OneNote จากบราวเซอร์ รวมถึงทำงานบนเอกสารเดียวกัน ณ เวลาเดียวกันได้

ระบบอีเมล์สำเร็จรูป

ใช้อีเมลผ่านการใช้งาน Outlook ที่สมบูรณ์ และคุ้นแคย และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บบราวเซอร์ผ่านการใช้ Outlook Online ซึ่งรับกล่องจดหมายขนาด 50 GB ต่อผู้ใช้ และสามารถแนบไฟล์ได้ถึง 25 MB

มีความปลอดภัยสูง

ด้วยระบบความปลอดภัยที่ถูกติดตั้งมาในระบบอีกทั้งยังมีการเข้ารหัสด้วยรูปแบบ AES 256 bits เพื่อปกป้องการรั่วไหลของข้อมูล

 

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อนซื้อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้แค่บาง Feature อีกต่อไป ด้วยการใช้งานแบบ Software as a Service บนพื้นฐานของการให้บริการ Cloud ผู้ใช้งานจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง

 

Save Cost

Anywhere, Anytime, Any Device

Consulting Service