Exchange as a Service & Exchange Online Protection

Exchange as a Service

บริหารจัดการอีเมลระดับธุรกิจด้วย Exchange Online สำหรับองค์กร
ให้คุณใช้งานเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ ปลอดภัยกว่า
พร้อมการป้องกันสแปมและมัลแวร์อย่างเหนือชั้น

Exchange คืออะไร ?

Exchange server คืออะไร?

Mail Server ที่ให้บริหารในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Office 365 โดยเป็นการให้บริการระบบอีเมล (email) สำหรับองค์กร เพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันของพนักงาน รวมไปถึงบุคคลภายนอก โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

สำหรับใครที่เริ่มทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทในตอนนี้ เชื่อว่าก็คงอยากจะมีระบบ Email ขององค์กรที่ดี เก็บข้อมูลได้มาก เข้าถึงระบบและตรวจสอบได้สะดวก และสามารถตั้งชื่อ Email เป็นชื่อของแบรนด์และบริษัทได้ ทำให้บริษัทดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราขอบอกเลยว่า exchange server จาก Microsoft เป็นคำตอบนั้นให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

exchange server มีบริการพื้นฐานด้านระบบ Email อย่างครบถ้วนทั้งการรับ – ส่ง Email การตรวจสอบระบบ การเก็บข้อมูล การแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ Email และมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริการ exchange server มีความสามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน เปิดเอกสาร Word, Excel ได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ เลยด้วย

ข้อดีของ MS Exchange

 1. มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยการอุดช่องโหว่ก่อนที่จะไปถึงไฟร์วอลล์ และ ป้องกันข้อมูลรั่วไหล
 2. ลดค่าใช้จ่าย จำนวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งส่งผลให้ลดจำนวนบุคลากรที่ดูแลระบบ และค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์
 3. มีความสะดวกในการจัดการข้อมูล Exchange Management Pack for Microsoft Operations Manager เพื่อช่วยให้การตรวจสอบและจัดการสภาพแวดล้อมทั้งหมดของ Exchange เป็นไปโดยอัตโนมัติ และช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Exchange Online advanced threat protection

threat protection3b

Protection against unknown malware/virus

 • Behavioral analysis with machine learning
 • Admin alerts
threat protection2b

Time of click protection

 • Real time protection against Malicious URLs
 • Growing URL coverage
threat protection1b

Rich reporting and tracing

 • Built-in URL and message trace
 • Reports for advanced threats

Service architecture ATP

Safe

 • Protect against zero day exploits in email attachments by blocking messages
 • Provides admins visibility into compromised users
 • Leverages sandboxing technology

 • Protect against sites with malicious content, phishing sites
 • Provides admins visibility into compromised users
 • Rewriting the URLs to redirect them through another server

Feature

Business

Enterprise 

Mailbox size per userขนาด Mailbox ต่อ 1 ผู้ใช้งาน

20GB

30GB

Message size limitขนาดข้อความสูงสุดที่สามารถส่งได้

50MB

150MB

Personal calendar, contacts, task and notes สามารถตั้ง calendar, contracts, task และ notes ส่วนตัวได้

Integration with customer’s Active Directory สามารถใช้งานร่วมกับ Active Directoty ของลูกค้าได้

File attachment size limit ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถแนบในข้อความได้

50MB

100MB

POP3 and IMAPรองรับการทำงานของ POP3 และ IMAP

Retention period for recovery delete user mailbox ระยะเวลาที่สามารถกู้ User Mailbox ที่ถูกลบออกย้อนหลังได้

30 Days

30 Days

Retention period for items removed from the delete item folderระยะเวลาที่สามารถกู้ข้อมูลที่ถูกลบออกย้อนหลังได้

30 Days

30 Days

Exchange ActiveSync for Mobile รองรับการใช้งานผ่านมือถือ

Connection with Outlook รองรับการใช้งานผ่านโปรแกรม Outlook

Share mailbox ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Mailbox ร่วมกันได้

Exchange Online Protection (EOP) & Security Compliance

Exchange advanced Threat Protection

 

Mail Gateway IRON Port

 

Benefit

 • Active Stand by
 • Easy access
 • Anti Virus
 • High Security
 • High Performance Hardware
 • Backup
 • Engineer Specialist
 • Domestic

Cost saver

 • Hardware
 • Software Licensing
 • Maintenance
 • Staff
 • Electric cost

CSA Star 
Cloud Security

24/7 Support

Consulting Service