Dynamics NAV

Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV โซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจ

บริการ Microsoft Dynamics NAV (formerly Navision) โซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีการวางแผนงาน และดำเนินงานเกี่ยวข้องกันทั้งองค์กร ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจได้รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน

ตอบทุกโจทย์ระบบงานภายในองค์กร

คล่องตัวสูง

ปัญหาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ใช้งานง่ายต่อความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ


ปรับแต่งได้

ประยุกต์ใช้งานได้กับระบบปฎิบัติต่างๆ ซึ่งสามารถดัดแปลงระบบใหม่ เพิ่มเติม(Customize) ให้สามารถทำงานอยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้

เหมาะกับทุกธุรกิจ

ทำงานได้กับทุกๆ รูปแบบในระบบธุรกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งหมด ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และรองรับถึงการทำงานใน อนาคต

พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงรองรับการ ทำงานสู่อนาคตของ Microsoft และใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่น ๆ ในระบบ ERP ระดับ เดียวกัน และเป็นระบบ ERP ที่มีชื่อเสียงและมีผู้ใช้ทั่วโลก

Consulting Service

Consulting Service

247 Support

24/7 Support

CSA Star Cloud Security

ISO Certified