Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

แพคเกจซอฟต์แวร์ ERP ระดับโลกสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายซึ่งทำให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างคล่องตัว

Dynamics AX จึงเป็น ERP ระดับเทียร์ 1 ยุคใหม่ที่มีฟังก์ชันเพื่อรองรับความต้องการอันซับซ้อนขององค์กรขนาดใหญ่
ที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ที่มีผู้ใช้กว่า 3,000 คนใช้ Dynamics AX และปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ก็เริ่มนำโซลูชันนี้ไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีการติดตั้งใช้งาน Microsoft Dynamics AX มากกว่า 20,000 ครั้งใน 130 ประเทศทั่วโลก

ฟังก์ชันของ Dynamics AX​

การจัดการด้านการเงิน

การสนับสนุนขั้นตอนการจัดการด้านการเงินอย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดการบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ สินทรัพย์ถาวร และการชำระบัญชี และยังสนับสนุนมาตรฐาน IFRS ด้วย

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทด้วยฟังก์ชันการจัดการด้านการขาย/การจัดซื้อและคลังสินค้าการผลิต

สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นด้วยการนำเสนอฟังก์ชันหลัก ตั้งแต่การจัดการ BOM ไปจนถึงการจัดการกระบวนการ


การจัดการทรัพยากรบุคคล

จัดการองค์กร พนักงาน ข้อมูลภูมิหลัง ทักษะ และการฝึกอบรมอย่างครอบคลุม มีส่วนร่วมในการวางระบบเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กร

การจัดการบริการ

ฟังก์ชันสำหรับการวางแผน การติดตามตรวจสอบ และการจัดการกระบวนด้านบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้านบริการให้ถึงระดับสูงสุด

การขายและการตลาด

ส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าและช่วยเพิ่มยอดขายในฐานะเครื่องมือสำหรับการขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการค่าใช้จ่าย

ทำให้กระบวนการจัดการค่าใช้จ่ายง่ายขึ้นและนำเสนอโซลูชันเพื่อลดรายจ่าย
การจัดการโครงการ

นำเสนอเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการและช่วยให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาและงบประมาณเป้าหมาย


ข่าวกรองทางธุรกิจ (BI)

นำเสนอหน้าจอพอร์ทัล (Role Center) โดยใช้บริการ Windows® SharePoint® ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันและข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ธุรกิจ

ลำดับงาน

มีลำดับงานที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อทำให้ขั้นตอนทางธุรกิจเป็นแบบอัตโนมัติ และด้วยการใช้เครื่องมือออกแบบสำหรับนักพัฒนา ท่านจะสามารถสร้างลำดับงานที่ยึดตามนโยบายของบริษัทและสร้างลำดับขั้นตอนของธุรกิจที่ตรงตามความต้องการ

Consulting Service

Consulting Service

247 Support

24/7 Support

CSA Star Cloud Security

ISO Certified