Disaster Recovery Workspace

DISASTER RECOVERY WORKSPACE

บริการสำนักงานฉุกเฉิน เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

บริการสำนักงานฉุกเฉิน ซึ่ง MCS Cloud Service ให้บริการทั้งสำนักงานฉุกเฉินแบบแบ่งกันใช้งาน หรือแยกเฉพาะหน่วยงาน โดยเรามีความเชียวชาญในการก่อสร้างสำนักงานฉุกเฉินตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

บริการของเรา

อุปกรณ์การทำงานแบบครบครัน

บริการสำนักงานฉุกเฉิน ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานอย่างครบครัน ได้แก่
– โต๊ะ, เก้าอี้ และอุปกรณ์สำนักงานแบบพร้อมใช้
– ระบบ Internet สำหรับเชื่อมต่อการทำงาน
– ระบบไฟฟ้าสำรองผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ/หรือ UPS

บริการเชื่อมต่อเครือข่าย

บริการสำนักงานฉุกเฉินของเรามีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและต่างประเทศให้ธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

บริการดูแลให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

สำหรับองค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าระบบหลักหรือสำนักงานเกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิง ก็สามารถมาใช้บริการศูนย์สำรองที่บริหารจัดการโดย MCS Cloud Service ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังมีความพร้อมเป็นที่ปรึกษาดำเนินการ และจัดการแผนสำรองฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

Local Support

Cloud Computing Service

AWS Direct Connect